Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie mogą porozumieć się, co do sposobu wychowania dziecka oraz czasu, jaki każde z nich spędza z małoletnim, możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W jaki sposób to zrobić? Co należy wiedzieć o takim postępowaniu? Gdzie złożyć wniosek? Jaką …

Jak odebrać prawa rodzicielskie?

Co do zasady dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia pełnoletności. Co do zasady również władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom w równym stopniu. Istnieją jednak sytuacje, w których władza ta może zostać ograniczona lub nawet całkowicie zabrana. Kiedy to nastąpi? Jak odebrać prawa rodzicielskie? Jak odebrać prawa rodzicielskie? Zgodnie …

Kiedy dziecku nie należą się alimenty?

Zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Z powyższego …