Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie mogą porozumieć się, co do sposobu wychowania dziecka oraz czasu, jaki każde z nich spędza z małoletnim, możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W jaki sposób to zrobić? Co należy wiedzieć o takim postępowaniu? Gdzie złożyć wniosek? Jaką …

Uzależnienie partnera od alkoholu a rozwód

Podobno alkoholizm jednego ze współmałżonków jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów, obok zdrady, przemocy, braku czasu dla rodziny oraz niezgodności charakterów. W jaki sposób uwolnić się od pijącego małżonka? Co należy wziąć pod uwagę w czasie sprawy rozwodowej? Rozwód – dowody w sprawie Decydując się na sprawę rozwodową, należy w …

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym Najczęściej najbardziej złożoną i trudną kwestią w obrębie sprawy rozwodowej jest podział majątku wspólnego. Ustalenie kto i w jakim zakresie powinien otrzymać gromadzone przez lata dobra (często niepodzielne) rodzi wiele problemów i kłótni między byłymi współmałżonkami. Dodatkowo zarzewiem konfliktu staje się to, iż podział …

Kiedy Sąd nie da rozwodu?

Sąd, rozpatrując sprawę rozwodową, bierze pod uwagę wiele różnych przesłanek i bada liczne dowody. Orzeczenie rozwodu nie jest natomiast wcale takie oczywiste. Kiedy nie nastąpi rozwiązanie małżeństwa? Wskazują to przepisy ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Podstawowe przesłanki rozwodu Art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego …

Rozwód międzynarodowy

Rozwód międzynarodowy Jeżeli wydawało Ci się, że polskie prawo jest skomplikowane i rozwody w naszym kraju trwają latami, a nadto są trudnym i żmudnym procesem, to wyobraź sobie sytuację, w której w sprawie pojawia się element międzynarodowy, a ściślej mówiąc jeden z małżonków jest Polakiem, a drugi obcokrajowcem.W tym przypadku …

Rozwód kościelny

W tym wpisie opisze na czym polega rozwód kościelny. Od świeckiego, sądowego rozwodu w wersji z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, należy odróżnić rozwód kościelny. Tak potocznie mówi się o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego. Potocznie, bowiem formalnie rzecz biorąc, Kościół katolicki nie uznaje rozwodów i nie przewiduje …

Kredyty po rozwodzie

Kredyty po rozwodzie W tym wpisie postaram się wyjaśnić czy kredyty po rozwodzie będą uciążliwą sprawą przy rozwodzie. W gruncie rzeczy rozwód wydaje się bardzo prostą rzeczą. Co może być bowiem problematycznego w złożeniu krótkiego oświadczenia woli, skoro nie mamy wspólnych dzieci, a majątek da się podzielić. Jednak nic bardziej …