Separacja a alimenty. Czy można ubiegać się o alimenty będąc separacji?

Separacja a alimenty

Separacja jest specyficzną konstrukcją prawa rodzinnego. Skorzystanie z niej wiąże się z tym, że w zasadzie następują takie skutki, jak w przypadku rozwodu. Formalnie rzecz biorąc, małżonkowie będą jednak nadal ze sobą związani – następuje jedynie swoiste zawieszenie małżeństwa. Jak to się ma do możliwości zasądzenia ewentualnych alimentów?

Alimenty dla współmałżonka

W odniesieniu do separacji istnieje możliwość zasądzenia alimentów dla współmałżonka. Wiąże się to jednak ze spełnieniem ściśle określonych warunków. W kontekście separacji bowiem, podobnie jak przy rozwodzie, określa się winę stron w zakresie rozpadu pożycia małżeńskiego. To z kolei decyduje o tym, kto i w jakich okolicznościach, może otrzymać świadczenie. Jeżeli wyłącznie winny rozpadowi związku nie został wyraźnie wskazany, alimenty mogą zostać zasądzone tylko wtedy, gdy współmałżonek popadł w niedostatek, a zatem nie dysponuje wystarczającymi środkami do samodzielnego utrzymania się. Z kolei w sytuacji, gdy stwierdzono wyłączną winę jednego ze współmałżonków, niewinny współmałżonek może domagać się alimentów, wykazując jedynie, że orzeczenie separacji pociągnęło za sobą znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Jeden wyjątek

Zasady zasądzania alimentów w przypadku separacji są zatem identyczne, jak przy rozwodzie. W tym zakresie istnieje jednak drobny wyjątek. Przy separacji nie można zastosować przepisu prawa, który mówi o tym, iż obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia nowego związku małżeńskiego. To dość oczywiste, ponieważ w kontekście separacji nie może dojść do zawarcia nowego związku małżeńskiego, ponieważ związek dotychczasowych współmałżonków nie został zakończony.

Alimenty a wzajemna pomoc

Pomijając temat alimentów, należy również zaznaczyć, że współmałżonkowie, nawet w sytuacji pozostawania w separacji, mają obowiązek świadczenia wzajemnej pomocy. O tym obowiązku decydują względy słuszności. Chodzi tutaj o wszelkie przejawy pomocy – zarówno fizycznej, duchowej, jak i (a może przede wszystkim) materialnej. Obowiązek ten jest zupełnie odrębną kwestią od ewentualnych alimentów i obu kwestii nie należy mylić.

Alimenty na dzieci

W czasie trwania separacji można również ubiegać się o przyznanie alimentów na dzieci. Wysokość tego świadczenia będzie zależała od „usprawiedliwionych potrzeb małoletniego” oraz „możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców”. Współmałżonek, pod którego opieką pozostają dzieci, powinien zatem zatroszczyć się o zdobycie stosownych dowodów, z których będą wynikały koszty utrzymania.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *