Zmiana stanowiska w sprawie rozwodowej

Zmiana stanowiska w sprawie rozwodowej

Wiele osób, uczestnicząc w sprawie rozwodowej, niejednokrotnie zastanawiało się z pewnością czy możliwa jest zmiana stanowiska w trakcie postępowania o rozwód. Jeżeli raz zgodziliśmy się na rozwód bez orzekania o winie, czy możliwa jest nagła zmiana frontu? Czy podjęta na początku sprawy decyzja jest wiążąca do samego końca?

Możliwość zmiany zdania

Współmałżonkowie niejednokrotnie pozostają w błędnym przekonaniu, że raz podjęta decyzja w czasie sprawy rozwodowej, jest wiążąca do samego końca. Tymczasem prawdą jest, że strona ma prawo do zmiany objętego stanowiska nawet na etapie postępowania przed sądem II instancji (a zatem po wniesieniu apelacji). Przy czym nie jest istotne, czy w sprawie zaistniały jakieś nowe okoliczności czy jest to po prostu kaprys jednego ze współmałżonków.

Rozwód z orzeczeniem o winie a rozwód bez orzekania o winie

Zmiana stanowiska w trakcie postępowania o rozwód  jest możliwa i nie ma natomiast znaczenia jakie było dotychczas stanowisko strony. Jeżeli pierwotnie zgodziła się na rozwód bez orzekania o winie, a potem stwierdziła, że jednak wolałaby, aby wina została przypisana drugiemu małżonkowi, nic nie stoi na przeszkodzie. Ważne jednak jest to, aby zgromadziła odpowiednie dowody. Stwierdzenie winy musi mieć bowiem ściśle określone podstawy. Przydatne w tym zakresie będą na przykład zeznania świadków, zdjęcia, dokumenty. Podstawą do uznania winy drugiego współmałżonka może być natomiast zdrada, alkoholizm, przemoc domowa i tak dalej. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, czyli współmałżonek dotychczas koniecznie chciał udowodnić winę drugiego współmałżonka, a teraz jednak skłania się ku rozwodowi bez orzekania o winie, w zasadzie nie ma w tym zakresie żadnych przeszkód. Zgodne stanowisko stron nie wymaga bowiem kompletowania jakichkolwiek dowodów.

Skutek zmiany zdania na etapie II instancji

Nieco specyficzną sytuacją jest natomiast zmiana zdania na etapie postępowania przed sądem drugiej instancji. Jeżeli bowiem w sprawie został już wydany wyrok, na przykład orzekający rozwód bez orzekania o winie, a strona po dłuższym namyśle doszła do wniosku, że jednak nie jest to oczekiwany przez nią rezultat, ponieważ w tym momencie znalazła się na niekorzystnej pozycji w kontekście ubiegania się o alimenty i podział majątku wspólnego, strona może w ciągu 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem wnieść apelację. W tym swoistym odwołaniu współmałżonek może stwierdzić, że chce rozwodu z orzeczeniem o winie. W takim przypadku sąd, prowadzący postępowanie, będzie zobowiązany do wydania wyroku uchylającego orzeczenie sądu I instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpatrzenia. Postępowanie może się zatem znacznie przedłużyć.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *