Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Najczęściej najbardziej złożoną i trudną kwestią w obrębie sprawy rozwodowej jest podział majątku wspólnego. Ustalenie kto i w jakim zakresie powinien otrzymać gromadzone przez lata dobra (często niepodzielne) rodzi wiele problemów i kłótni między byłymi współmałżonkami. Dodatkowo zarzewiem konfliktu staje się to, iż podział majątku nie musi przebiegać na zasadzie „pół na pół”. Możliwe jest bowiem ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Równe udziały

Zasadą wyrażoną przez przepisy ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – jest to, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 ustawy). Reguła ta dotyczy nie czasu trwania małżeństwa, ale właśnie tego, co dzieje się w chwili jego rozwiązania. Ustanie małżeństwa powoduje bowiem swoiste przekształcenie panującego ustroju majątkowego z bezudziałowego w udziałowy.

Żądanie nierównych udziałów

Z kolei w art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazany został wyjątek, pewnego rodzaju odstępstwo od wyżej wymienionej zasady równych udziałów. Każdy z małżonków może bowiem żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy czym taki nierówny podział może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów oraz wtedy, gdy małżonkowie w różnym stopniu przyczyniali się do powstania majątku wspólnego. Dodatkowo przepisy pozwalają na wystąpienie z takim żądaniem nie tylko przez małżonka, ale również jego spadkobierców (o ile spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji).

Nakład pracy osobistej

Ustalając nierówne udziały w majątku wspólnym, należy ocenić w jaki stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego oraz jaki był jego nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. O tym, jaki powinien być udział małżonków w majątku wspólnym decyduje sąd, w oparciu o dyspozycję art. 567 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *