Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie mogą porozumieć się, co do sposobu wychowania dziecka oraz czasu, jaki każde z nich spędza z małoletnim, możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W jaki sposób to zrobić? Co należy wiedzieć o takim postępowaniu?

Gdzie złożyć wniosek? Jaką powinien mieć treść?

Stosowny wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Postępowanie będzie odbywało się w trybie nieprocesowym – jeden z rodziców będzie wnioskodawcą (chociaż teoretycznie możliwe jest wszczęcie sprawy również z urzędu), a drugi uczestnikiem postępowania. We wniosku należy precyzyjnie wskazać, w jaki sposób powinny wyglądać kontakty z dzieckiem. Możliwe jest na przykład wskazanie konkretnych dni tygodnia i godzin widzeń, a także miejsca spotkań (w miejscu zamieszkania dziecka, w obecności drugiego rodzica albo poza miejscem zamieszkania). Wniosek o ustalenie kontaktów wymaga nadto wniesienia opłaty w kwocie 40 zł. Dodatkowo należy załączyć odpis aktu urodzenia dziecka (oraz odpis tego dokumentu dla uczestnika).

Czas i miejsce spotkań

Wytaczając sprawę o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, należy uważnie precyzować rodzaj i czas kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem. Poza standardowymi kontaktami – na przykład dwa razy w tygodniu lub co drugi weekend w określonych godzinach – należy pamiętać, że kilka razy w roku mamy święta (wolne dni) i pewnie przynajmniej raz w roku chcielibyśmy pojechać na wakacje. To również należy uwzględnić, składając wniosek. Nadto, warto wskazać miejsce spotkań. Chcąc mieć pełną kontrolę nad widzeniami dziecka z ojcem/matką, możemy zażądać, aby miały one miejsce wyłącznie w miejscu zamieszkania dziecka, w obecności drugiego rodzica.

Dowody w sprawie

Przygotowując się do sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, warto również zebrać stosowne dowody. Jeżeli zamierzamy ograniczyć dotychczasowe kontakty rodzica z dzieckiem, dobrze byłoby powołać świadków, którzy potwierdzą, że drugi rodzic nie interesuje się dzieckiem – jego zdrowiem, postępami w nauce i tak dalej albo że stosował przemoc wobec małoletniego.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *