Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa

Niekiedy zdarza się, że osoba, która formalnie, prawnie została uznana za ojca dziecka, w rzeczywistości nim nie jest. Możliwe w takiej sytuacji staje się wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jak wygląda procedura? Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe? Czy konieczna będzie Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Kiedy można wystąpić z pozwem?

Wystąpienie do sądu o zaprzeczenie ojcostwa możliwe jest wyłącznie w ściśle określonych terminach. Matka dziecka może to zrobić w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Ojciec posiada takie uprawnienie w okresie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka. Z kolei samo dziecko może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa po osiągnięciu pełnoletności, ale do ukończenia 21 roku życia. Dodatkowo w każdym czasie z takim żądaniem może wystąpić prokurator (z wnioskiem do prokuratora może się również zwrócić zainteresowany sprawą – ta opcja jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które po latach, po upływie terminu dowiedziały się, że nie są rodzicami dziecka albo że mężczyzna wpisany w akcie urodzenia jako ojciec, w rzeczywistości nim nie jest)

Jakie dowody należy przedstawić?

Osoba wnosząca pozew – matka, dziecko lub ojciec – są zobowiązani do udowodnienia, że osoba wpisana jako ojciec dziecka, w rzeczywistości nim nie jest. Dowodem mogą być na przykład: przeprowadzone badanie DNA, dokumenty (korespondencja mailowa, w której matka dziecka stwierdza, że ktoś inny jest ojcem dziecka), zeznania świadków (którzy chociażby będą mogli stwierdzić, że w okresie od stoosiemdziesiątego pierwszego dnia do trzechsetnego dnia przed urodzeniem dziecka – zakres wskazany w domniemaniu ojcostwa z art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – domniemany ojciec nie mógł utrzymywać kontaktów intymnych z matką dziecka) i tak dalej.

Ile kosztuje sprawa o zaprzeczenie ojcostwa

W odróżnieniu od większości spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawa o zaprzeczenie ojcostwa, a konkretniej wniesienie pozwu, obciążone jest opłatą w wysokości 200 zł. Możliwe, że dodatkowo w toku postępowania pojawi się konieczność poniesienia innych kosztów, takich jak chociażby koszt badania DNA, koszt opinii biegłych oraz koszty zastępstwa procesowego (profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego).

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *