Przyczyny uzasadniające rozwód

Przyczyny uzasadniające rozwód

Nawet jeżeli zdecydujemy się na wzięcie rozwodu, musimy pamiętać o tym, że sąd nie zawsze musi w taki sposób orzec. Jego zadaniem jest bowiem mimo wszystko ratowanie małżeństwa. Jeżeli nie zajdą wystarczające przesłanki, a do tego współmałżonek nie będzie chciał zakończenia trwania związku w taki sposób, do rozwodu nie dojdzie. Jakie są zatem przyczyny uzasadniające rozwód?

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego

Polski system prawny, jako główną przesłankę orzeczenia rozwodu, wskazuje przede wszystkim trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Tyle, że między małżonkami następuje całkowite zerwanie łączącej ich więzi – zarówno emocjonalnej, jak i ekonomicznej. Przepisy nie precyzują tego sformułowania, więc ocena, czy doszło już do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, zależy od Sądu. To on dokonuje w tym zakresie interpretacji. Niewątpliwie jednak w sytuacji, gdy małżonkowie nie mieszkają już razem (każdy z nich utrzymuje się na własną rękę) oraz nie chcą kontynuować swojego małżeństwa, jest to przesłanka do orzeczenia rozwodu.

Inne przyczyny rozpadu związku

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego jest najczęściej skutkiem. Tymczasem należałoby się zastanowić jakie są jego przyczyny. Podobno najczęstszym powodem rozwodów jest zdrada. Tak przynajmniej wskazują statystyki. Innymi przyczynami rozpadu związku są: stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, alkoholizm, niedopasowanie charakterów, nieporozumienia z rodziną współmałżonka, zaniedbywanie wspólnych dzieci, choroba psychiczna.

Kiedy zdecydować się na rozwód?

Pytanie zatem czy do orzeczenia rozwodu wystarczy spełnienie jednej przesłanki, dwóch, a może trzech. Prawdą jest, że wszystko zależy od tego, jak podchodzą do tego współmałżonkowie. Czy wymienione wyżej sytuacje rzeczywiście doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, czy jednak jeden ze współmałżonków był w stanie wybaczyć zdradę lub inne przewinienia. Każdą sprawę należy oceniać indywidualnie.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *