Nagrywanie rozmów w świetle prawa, jako dowód przy rozwodzie

Wiele osób żyje w błędnym przekonaniu, że nagrywanie rozmów jest niedopuszczalne i takie nagranie nie może stanowić dowodu w żadnej sprawie – nie tylko cywilnej, ale również karnej. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna.

Przepisy procedury cywilnej

Wątpliwości w tym zakresie zrodziły się przede wszystkim z tego, iż prawo cywilne w zasadzie nie wskazuje wprost czy dopuszczalne jest skorzystanie z takich dowodów. Zgodnie z art. 227 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.): „przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie”. Z kolei w oparciu o art. 308 tej ustawy sąd może przeprowadzić dowód z zapisu obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku. Wydawałoby się zatem, że nie ma żadnych przeszkód, dotyczących użycia nagrania jako dowodu w sprawie.

Przepisy prawa karnego

Wątpliwości, dotyczące nagrań pojawiły się jednak z uwagi na przepisy prawa karnego. Zgodnie z art. 267 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204): „kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Tej samej karze podlega osoba, która zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym lub wizualnym. Niektórzy dopatrują się w tym czynie również naruszenia dóbr osobistych, określonych w prawie cywilnym.

Okoliczności wyłączające bezprawne działanie

W tym kontekście należy jednak stwierdzić, że polski system prawny formułuje okoliczności, wyłączające bezprawność działania. Trudno uznać nagrywanie męża lub żony za nielegalne, w sytuacji, gdy stanowi ono dowód winy tej osoby w rozkładzie pożycia lub dowód stosowania przemocy wobec małoletnich dzieci. Jeżeli zatem nagranie małżonka stanowi działanie podjęte w obronie uzasadnionego interesu prywatnego lub społecznego, nie może być przestępstwem, a zatem należy dopuścić taki dowód w sprawie rozwodowej.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *