Jak odebrać prawa rodzicielskie?

Co do zasady dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia pełnoletności. Co do zasady również władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom w równym stopniu. Istnieją jednak sytuacje, w których władza ta może zostać ograniczona lub nawet całkowicie zabrana. Kiedy to nastąpi? Jak odebrać prawa rodzicielskie?

Jak odebrać prawa rodzicielskie?

Zgodnie z art. 109 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682): „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia”. W ramach tego może zmniejszyć zakres obowiązków i uprawnień, przysługujących rodzicom w stosunku do ich małoletnich dzieci (na przykład decydowanie o wyborze szkoły, zasadach wykształcenia, sposobie leczenia i tak dalej). Ustawa przewiduje również możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej, gdy rodzice nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim (lub pozostają w związku małżeńskim, ale żyją osobno). Wtedy możliwe jest powierzenie opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców, a ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu.

Pozbawienie praw rodzicielskich

Na gruncie przepisów prawa rodzinnego możliwe jest również całkowite pozbawienie praw rodzicielskich. Zgodnie z art. 111 § 1 k.r.i.o. „jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.” Sąd może zdecydować o pozbawieniu praw rodzicielskich także wtedy, gdy nie ustały przyczyny orzeczenia ograniczenia władzy rodzicielskiej, a szczególnie wtedy, gdy rodzice nie interesują się dzieckiem.

Kwestie techniczne

O ograniczeniu oraz pozbawieniu władzy rodzicielskiej orzeka co do zasady sąd rodzinny. Możliwe jest również dokonanie tego w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego z rodziców lub obojga jednocześnie. Każdy z rodziców może wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu (można też wszcząć postępowanie z urzędu).

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *