Choroba psychiczna partnera a rozwód

Różne sytuacje mogą stać się przyczyną orzeczenia rozwodu. Jedną z nich jest choroba psychiczna jednego ze współmałżonków. Choroba dwubiegunowa, afektywna, silna depresja, nerwica – jak w takim przypadku uzyskać rozwód?

Przesłanki rozwodu

Zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.): „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.“ Ten trwały i zupełny rozkład pożycia jest w zasadzie skutkiem określonego wydarzenia lub serii wydarzeń – zdrady, kłamstwa, niedopasowania w związku, a także choroby psychicznej jednego z partnerów.

Niejednolite orzecznictwo sądów

Stanowisko sądów nie prezentuje jednolitego stanowiska w zakresie choroby psychicznej jako przesłanki uzyskania rozwodu. Z jednej strony pojawiają się głosy, że przy chorobie psychicznej istnieje możliwość utrzymywania więzi duchowej, a także istnieje pełne odczucie skutków rozwodu ze strony chorego i dlatego względy moralne nakazują udzielenie mu opieki, nie tylko materialnej, ale i moralnej. Z drugiej strony jednak pojawiły się wyroki, w których sąd stwierdził, że istnieje różnica pomiędzy chorobą fizyczną a psychiczną. W ocenie sądu obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania dla dobra rodziny, może być wyłączony, jeżeli zachowanie będące wynikiem choroby psychicznej małżonka uzasadnia zwolnienie z tego obowiązku drugiego z małżonków.

Przesłanka unieważnienia małżeństwa

Choroba psychiczna może również stać się przesłanką unieważnienia małżeństwa. W oparciu o art. 12 § 2 ustawy: „unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków“. W tej sytuacji następują takie skutki, jak gdyby małżeństwo nigdy nie zostało zawarte.

Procedura

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na rozwód czy też próbę unieważnienia małżeństwa, przesłanka, jaką jest choroba psychiczna, wymaga szczegółowego zbadania i przeanalizowania. Z całą pewnością konieczne będzie w tej sytuacji przedłożenie dowodów, obejmujących w szczególności dokumentację medyczną chorego psychicznie małżonka.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *