Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie mogą porozumieć się, co do sposobu wychowania dziecka oraz czasu, jaki każde z nich spędza z małoletnim, możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W jaki sposób to zrobić? Co należy wiedzieć o takim postępowaniu? Gdzie złożyć wniosek? Jaką …

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa

Niekiedy zdarza się, że osoba, która formalnie, prawnie została uznana za ojca dziecka, w rzeczywistości nim nie jest. Możliwe w takiej sytuacji staje się wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jak wygląda procedura? Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe? Czy konieczna będzie Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa? Kiedy można wystąpić z pozwem? Wystąpienie do …

Jak odebrać prawa rodzicielskie?

Co do zasady dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia pełnoletności. Co do zasady również władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom w równym stopniu. Istnieją jednak sytuacje, w których władza ta może zostać ograniczona lub nawet całkowicie zabrana. Kiedy to nastąpi? Jak odebrać prawa rodzicielskie? Jak odebrać prawa rodzicielskie? Zgodnie …

Uzależnienie od narkotyków partnera a rozwód

Uzależnienie od narkotyków ma niejednokrotnie zdecydowanie poważniejsze i dalej idące skutki, niż uzależnienie od alkoholu i również może stać się przesłanką rozwodu. Jeżeli z tego powodu nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, nie tylko możemy liczyć na orzeczenie rozwodu, ale również na uznanie przez sąd winy po stronie uzależnionego małżonka. …

Uzależnienie partnera od alkoholu a rozwód

Podobno alkoholizm jednego ze współmałżonków jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów, obok zdrady, przemocy, braku czasu dla rodziny oraz niezgodności charakterów. W jaki sposób uwolnić się od pijącego małżonka? Co należy wziąć pod uwagę w czasie sprawy rozwodowej? Rozwód – dowody w sprawie Decydując się na sprawę rozwodową, należy w …

Choroba psychiczna partnera a rozwód

Różne sytuacje mogą stać się przyczyną orzeczenia rozwodu. Jedną z nich jest choroba psychiczna jednego ze współmałżonków. Choroba dwubiegunowa, afektywna, silna depresja, nerwica – jak w takim przypadku uzyskać rozwód? Przesłanki rozwodu Zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 …

Rozwód i separacja a podział majątku wspólnego małżonków

Zarówno separacja, jak i rozwód, powodują ten skutek, iż ustaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. W efekcie staje się konieczne dokonanie podziału majątku wspólnego. O czym należy w tym kontekście wiedzieć? Podział majątku wspólnego Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i w taki sposób należy dokonać …

Rozwód – najważniejsze informacje

Podobno obecnie w Polsce co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Ta ponura statystyka nie zachęca do składania przysięgi „i nie opuszczę cię aż do śmierci”. Jeżeli jednak już „wdepnęliśmy” w tę historię, a nasze małżeństwo chyli się ku upadkowi, warto przyswoić kilka podstawowych informacji na temat rozwodu. Czym jest? Jakie …

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym Najczęściej najbardziej złożoną i trudną kwestią w obrębie sprawy rozwodowej jest podział majątku wspólnego. Ustalenie kto i w jakim zakresie powinien otrzymać gromadzone przez lata dobra (często niepodzielne) rodzi wiele problemów i kłótni między byłymi współmałżonkami. Dodatkowo zarzewiem konfliktu staje się to, iż podział …