Sądowe ustalenie ojcostwa przez ojca

Chociaż najczęściej spotykamy się z sytuacją, w której to matka lub dziecko występują o sądowe ustalenie ojcostwa, należy wiedzieć, że takie uprawnienie przysługuje również ojcu dziecka. W jaki sposób przeprowadza się takie postępowanie? Co należy o nim wiedzieć? Sposoby ustalenia ojcostwa Istnieją dwa zasadnicze sposoby ustalenia ojcostwa. Po pierwsze, może …

Jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie?

Kwestia małżeństwa a rodzicielstwo to dwa zupełnie inne zagadnienia. Małoletnie dzieci ze związku nieformalnego mają zatem takie samo prawo do otrzymania świadczeń od swoich rodziców, jak dzieci ze związku małżeńskiego. Jedynym warunkiem jest uznanie ojcostwa przez biologicznego ojca, a  zatem jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie? Uznanie ojcostwa Zgodnie z …

Alimenty na żonę po rozwodzie

Najczęściej alimenty są kojarzone ze świadczeniem, które jedno z rodziców płaci na rzecz swojego małoletniego dziecka. Zapomina się jednak o tym, że może je uzyskać również od innych osób/na rzecz innych osób. Przykładem jest chociażby roszczenie jednego małżonka wobec drugiego. Kiedy żonie przysługują alimenty od męża? Obowiązek alimentacyjny małżonka Zgodnie …

Co grozi rodzicowi za niepłacenie alimentów w całości?

Niepłacący alimenciarze to prawdziwa plaga w Polsce. Podobno aż milion dzieci nie otrzymuje należnych im świadczeń, a dług alimentacyjny wynosi ponad 11 miliardów złotych. Czy niepłacący alimentów rzeczywiście są bezkarni? Co im grozi? Z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć? Komornik Pierwszą z możliwych konsekwencji niepłacenia alimentów jest egzekucja komornicza, czyli …

Kiedy dziecku nie należą się alimenty?

Zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Z powyższego …

Kiedy można domagać się zwrotu nadpłaconych albo nienależnie zapłaconych alimentów?

Najczęściej alimenty kojarzą nam się z niepłacącymi byłymi współmałżonkami i wyrodnymi ojcami. Tymczasem zdarzają się sytuacje, w których dojdzie do nadpłaty alimentów lub ich nienależnej zapłaty. W tym przypadku możliwe jest domaganie się zwrotu określonej kwoty. Kiedy i w jaki sposób to zrobić? Nienależność świadczenia w ogólności Zgodnie z art. …

Jak obliczyć alimenty na dziecko po rozwodzie?

Jak obliczyć alimenty na dziecko po rozwodzie? W toku sprawy rozwodowej można ustalić alimenty na rzecz wspólnych dzieci, jeżeli jednemu z małżonków przyznano nad nimi opiekę. W takiej sytuacji, ubiegający się o świadczenie współmałżonek, powinien określić wysokość dochodzonych alimentów. Jak obliczyć alimenty na dziecko po rozwodzie?  Co należy wziąć pod uwagę? Kiedy …

Czym są alimenty?

Czym są alimenty? A zatem czym są alimenty?. Alimenty kojarzą nam się z pewną dolegliwością finansową, której obowiązek płacenia powstaje po rozwodzie. Dwoje ludzi nie może porozumieć się w sprawie wspólnego życia, dlatego biorą rozwód i finalnie pozostają alimenty dla byłego współmałżonka lub wspólnych dzieci. W zasadzie jest to prawda, …