Choroba psychiczna partnera a rozwód

Różne sytuacje mogą stać się przyczyną orzeczenia rozwodu. Jedną z nich jest choroba psychiczna jednego ze współmałżonków. Choroba dwubiegunowa, afektywna, silna depresja, nerwica – jak w takim przypadku uzyskać rozwód? Przesłanki rozwodu Zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 …

Rozwód i separacja a podział majątku wspólnego małżonków

Zarówno separacja, jak i rozwód, powodują ten skutek, iż ustaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. W efekcie staje się konieczne dokonanie podziału majątku wspólnego. O czym należy w tym kontekście wiedzieć? Podział majątku wspólnego Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i w taki sposób należy dokonać …

Rozwód – najważniejsze informacje

Podobno obecnie w Polsce co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Ta ponura statystyka nie zachęca do składania przysięgi „i nie opuszczę cię aż do śmierci”. Jeżeli jednak już „wdepnęliśmy” w tę historię, a nasze małżeństwo chyli się ku upadkowi, warto przyswoić kilka podstawowych informacji na temat rozwodu. Czym jest? Jakie …

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym Najczęściej najbardziej złożoną i trudną kwestią w obrębie sprawy rozwodowej jest podział majątku wspólnego. Ustalenie kto i w jakim zakresie powinien otrzymać gromadzone przez lata dobra (często niepodzielne) rodzi wiele problemów i kłótni między byłymi współmałżonkami. Dodatkowo zarzewiem konfliktu staje się to, iż podział …

Odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie

Odpowiedzialność małżonków za długi po rozwodzie Mówi się o tym, że kredyty i inne wspólne długi cementują związek lepiej niż zawarcie związku małżeńskiego. Niestety jest to prawda, ponieważ ze wspólnego kredytu trudniej się „wyplątać” niż z samego małżeństwa. Co się dzieje z długami po rozwodzie? Kto jest zobowiązany do zapłaty …

Nazwisko po rozwodzie

Niejednokrotnie w sprawie rozwodowej kością niezgody jest nie tylko wspólny majątek małżonków i konieczność dokonania jego podziału, ale również dotychczas noszone, wspólne nazwisko. Co się dzieje po rozwodzie? Czy kobieta może zachować nazwisko byłego męża? Czy były mąż może się temu sprzeciwić? Zmiana nazwiska w wyniku aktu małżeństwa Zgodnie z …

Kiedy Sąd nie da rozwodu?

Sąd, rozpatrując sprawę rozwodową, bierze pod uwagę wiele różnych przesłanek i bada liczne dowody. Orzeczenie rozwodu nie jest natomiast wcale takie oczywiste. Kiedy nie nastąpi rozwiązanie małżeństwa? Wskazują to przepisy ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Podstawowe przesłanki rozwodu Art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego …

Kiedy dziecku nie należą się alimenty?

Zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Z powyższego …

Kiedy można domagać się zwrotu nadpłaconych albo nienależnie zapłaconych alimentów?

Najczęściej alimenty kojarzą nam się z niepłacącymi byłymi współmałżonkami i wyrodnymi ojcami. Tymczasem zdarzają się sytuacje, w których dojdzie do nadpłaty alimentów lub ich nienależnej zapłaty. W tym przypadku możliwe jest domaganie się zwrotu określonej kwoty. Kiedy i w jaki sposób to zrobić? Nienależność świadczenia w ogólności Zgodnie z art. …

Eksmisja współmałżonka

Temat eksmisji współmałżonka pojawia się wtedy, gdy dochodzi do rozwodu, a byli współmałżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Jedno robi „na złość” drugiemu i sytuacja we wspólnym domu/mieszkaniu robi się trudna do zniesienia. Kiedy może dojść do eksmisji? Eksmisja w wyroku rozwodowym Zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 …