Sądowe ustalenie ojcostwa przez ojca

Chociaż najczęściej spotykamy się z sytuacją, w której to matka lub dziecko występują o sądowe ustalenie ojcostwa, należy wiedzieć, że takie uprawnienie przysługuje również ojcu dziecka. W jaki sposób przeprowadza się takie postępowanie? Co należy o nim wiedzieć?

Sposoby ustalenia ojcostwa

Istnieją dwa zasadnicze sposoby ustalenia ojcostwa. Po pierwsze, może to nastąpić przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie następuje wtedy, gdy mężczyzna, od którego dziecka pochodzi oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Jeżeli matka nie będzie chciała złożyć takiego oświadczenia, biologiczny ojciec może zwrócić się z tym problemem do sądu.

Sądowe ustalenie ojcostwa

Biologiczny ojciec może wystąpić do sądu o ustalenie ojcostwa wtedy, gdy dziecko żyje oraz nie osiągnęło jeszcze pełnoletności. Powództwo wytacza się zarówno przeciwko dziecku, jak i matce (chyba że matka nie żyje). Sądem właściwym jest sąd rejonowy (w miejscu zamieszkania dziecka lub biologicznego ojca). Biologiczny ojciec może skorzystać w sprawie z pomocy pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego, a także swoich rodziców, małżonka, rodzeństwa oraz swoich zstępnych, przysposobionych i przysposabiających. Sprawa ta jest wolna od opłaty (nie wnosi się opłaty od pozwu).

Rozstrzygnięcie sądu

Sąd, rozpatrując sprawę o ustalenie ojcostwa, stwierdzi czy powód rzeczywiście jest ojcem dziecka. W tym celu przeprowadzi szereg różnych dowodów, w tym najprawdopodobniej przesłucha wielu świadków (którzy na przykład wiedzą o tym, że matka dziecka utrzymywała kontakty intymne z powodem – rzekomym ojcem dziecka) oraz nakaże przeprowadzenie dowodu z badań DNA. Sprawa zakończy się wydaniem wyroku. Strony niezadowolone z orzeczenia mają prawo wniesienia apelacji w ustawowym terminie, określonym w przepisach procedury cywilnej.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *