Kiedy można domagać się zwrotu nadpłaconych albo nienależnie zapłaconych alimentów?

Najczęściej alimenty kojarzą nam się z niepłacącymi byłymi współmałżonkami i wyrodnymi ojcami. Tymczasem zdarzają się sytuacje, w których dojdzie do nadpłaty alimentów lub ich nienależnej zapłaty. W tym przypadku możliwe jest domaganie się zwrotu określonej kwoty. Kiedy i w jaki sposób to zrobić?

Nienależność świadczenia w ogólności

Zgodnie z art. 410 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. W przypadku spełnienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek zastosowanie mają przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Nienależność świadczenia w odniesieniu do alimentów

W odniesieniu do alimentów nienależność wystąpi wtedy, gdy zapłaciła je osoba, która nie była zobowiązana albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła. Przykładowo zatem, z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy obowiązek alimentacyjny został uchylony z datą wsteczną.

Zwrot alimentów

Zwrotu alimentów można zatem domagać się od osoby, która nienależnie otrzymała świadczenie, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu. Drugą możliwością jest dochodzenie roszczeń od osoby, która była zobowiązana do zapłaty alimentów. Ten mechanizm został z kolei uregulowany przez art. 140 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z tymi przepisami „osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna te świadczenia spełnić.”

Kwestie techniczne

Jak w praktyce wygląda dochodzenie roszczeń? Należy zwrócić się do osoby, od której domagamy się zwrotu alimentów, z pisemnym wezwaniem do zapłaty określonej kwoty (listem poleconym za dowodem nadania). Przy czym konieczne jest wyznaczenie konkretnego terminu zapłaty. Jeżeli ta osoba nie zapłaci świadczenia, można wystąpić na drogę sądową (pozew w postępowaniu cywilnym).

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *