Kiedy dziecku nie należą się alimenty?

Zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Z powyższego przepisu wynika, że co do zasady rodzice mają obowiązek utrzymywania dziecka, ale od tej reguły istnieją pewne wyjątki. Kiedy dziecku nie należą się alimenty?

Dziecko posiada własny majątek

Co do zasady rodzic ma obowiązek alimentacyjny względem dziecka. Ustawa przewiduje jednak wyjątek od tej reguły, w sytuacji gdy dziecko posiada własny majątek i dochody z tego majątku są wystarczające do samodzielnego utrzymania się. Przy czym ogólnie przyjęło się, że nie chodzi wyłącznie o utrzymanie na minimalnym poziomie, pozwalającym przeżyć. Dzieci mają bowiem prawo do równej stopy życiowej z rodzicami.

Inne źródła

Przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego rodziców bierze się pod uwagę nie tylko ściśle rozumiane dochody z majątku dziecka, ale również dochody uzyskiwane z majątku rodzeństwa, z którym dziecko wychowuje się razem, z pobieranej renty rodzinnej, ze stypendium i tak dalej.

Dziecko jest pełnoletnie

Błędnym, aczkolwiek niezwykle powszechnym, przekonaniem jest to, iż obowiązek alimentacyjny kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. Tymczasem tak naprawdę ustaje on dopiero wtedy, gdy dostaje ono pierwszą pracę, a więc w dzisiejszych czasach najczęściej po studiach, w wieku 24-25 lat. Przy czym nie jest wykluczone, że dziecko zacznie zarabiać nawet przed ukończeniem 18 roku życia.

Zasiłek na dziecko a alimenty

Niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości czy dziecku nadal należą się alimenty w sytuacji, gdy rodzic otrzymuje zasiłek na dziecko. W tym zakresie Sąd Najwyższy stwierdził, że alimenty zasądzane są niezależnie od przyznanego zasiłku rodzinnego. Sąd zatem nie bierze pod uwagę tej kwoty, mimo iż formalnie również powinna przypadać dziecku.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *