Czym są alimenty?

Czym są alimenty?

A zatem czym są alimenty?. Alimenty kojarzą nam się z pewną dolegliwością finansową, której obowiązek płacenia powstaje po rozwodzie. Dwoje ludzi nie może porozumieć się w sprawie wspólnego życia, dlatego biorą rozwód i finalnie pozostają alimenty dla byłego współmałżonka lub wspólnych dzieci. W zasadzie jest to prawda, ale takie określenie alimentów nie wyczerpuje ich zakresu. Alimenty mają bowiem zdecydowanie szersze zastosowanie i pojawiają się w wielu innych kontekstach w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Definicja alimentów

W prawie nie ma jednolitej definicji alimentów. Na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, można jednak stwierdzić, że alimenty to okresowe świadczenie na rzecz osób fizycznych, do którego zobowiązane są inne osoby fizyczne na mocy orzeczenia sądu. W praktyce sprowadza się to do tego, że jakieś zdarzenie prawne (na przykład rozwód) generuje obowiązek alimentacyjny, a sąd w wyroku określa jego wysokość, uwzględniając stan majątkowy i osobisty zobowiązanego. Niepłacenie alimentów stanowi przestępstwo, a także podlega egzekucji komorniczej (w dodatku z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami).

Rodzaje alimentów

Z reguły alimenty kojarzą nam się z rozwodami, ale nie jest to jedyna przestrzeń, w której są stosowane. Można je podzielić na pięć różnych kategorii. Po pierwsze są to alimenty między krewnymi – na przykład rodzica na rzecz dziecka, dziecka na rzecz rodzica, dziadka lub babci na rzecz wnuczka. Możemy mieć również do czynienia z alimentami między rodzeństwem. Trzecią kategorią są alimenty pomiędzy powinowatymi, czyli na przykład alimenty ojczyma na rzecz pasierba lub pasierba na rzecz ojczyma. W wyniku rozwodu powstaje obowiązek zapłaty czwartego rodzaju alimentów – między małżonkami. Co jednak istotne, takie świadczenie może być płacone również w trakcie trwania małżeństwa lub po orzeczeniu separacji. Ostatnim rodzajem alimentów są te, płacone między przysposabiającymi, czyli na przykład między adoptującym a adoptowanym.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *