Alimenty na żonę po rozwodzie

Najczęściej alimenty są kojarzone ze świadczeniem, które jedno z rodziców płaci na rzecz swojego małoletniego dziecka. Zapomina się jednak o tym, że może je uzyskać również od innych osób/na rzecz innych osób. Przykładem jest chociażby roszczenie jednego małżonka wobec drugiego. Kiedy żonie przysługują alimenty od męża?

Obowiązek alimentacyjny małżonka

Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.” Inaczej mówiąc, jeżeli rozwód nie nastąpił z wyłącznej winy żony (nastąpił z winy męża lub bez orzekania o winie), wtedy żona może wystąpić o alimenty, ale pod warunkiem, że nie ma wystarczających środków do życia. Ustawa przewiduje jeden wyjątek w tym zakresie – w oparciu o art. 60 § 2 kodeksu „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.” Precyzując, żonie będą przysługiwały alimenty i nie będzie musiała udowadniać, że nie ma środków do życia, jeżeli mąż został uznany wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa.

Do kiedy przysługują alimenty?

Alimenty na rzecz żony nie zostaną ustanowione dożywotnio. Obowiązek męża wygaśnie wtedy, gdy żona po raz kolejny wyjdzie za mąż. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której płacący alimenty małżonek nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek wygaśnie z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Sąd może ewentualnie przedłużyć ten czas, jeżeli wystąpią „wyjątkowe okoliczności”.

Jak wystąpić o alimenty?

O alimenty można wystąpić w każdym czasie – zarówno w czasie sprawy rozwodowej, w separacji, jak również po orzeczeniu rozwodu. Należy skierować pozew do właściwego sądu rejonowego dla miejsca zamieszkania pozwanego (męża) lub powódki (żony). Mamy w tym zakresie możliwość wyboru. Pismo jest wolne od opłat.

Szukasz skutecznego adwokata w sprawie rozwodu?
Masz pytania? Zadzwoń

+ 48 501 288 110

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *