Adwokat od rozwodów

 

Kryzys w związku spotyka wiele osób. Coraz więcej osób decyduje się na tak drastyczny krok, jakim jest rozwód. Powody tego stanu są różne – jedne poważne, inne bardziej błahe. Podobno najczęstszym z nich jest niedopasowanie charakterów. Dalej można wymienić: zdradę, nadużywanie alkoholu, trudności finansowe, różnice światopoglądowe, przemoc domową i wiele innych. Jeżeli już podejmiemy decyzję o rozwiązaniu naszego małżeństwa, konieczny w tej sytuacji będzie – adwokat od spraw rozwodowych warszawa.

Rozwód – nasza oferta:

  • sporządzimy pozew o rozwód bez orzekania o winie oraz z orzeczeniem o winie;
  • sporządzimy pozew o alimenty na rzecz dziecka lub współmałżonka;
  • zbierzemy odpowiednie dowody, świadczące o winie współmałżonka;
  • poprowadzimy sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych;
  • pomożemy w sprawach o ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi;
  • pomożemy w sprawach o pozbawienie oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej;
  • pomożemy przeprowadzić negocjacje, dotyczące ustalenia kontaktów rodziców z dzieckiem;
  • wystąpimy z wnioskiem o podział majątku wspólnego współmałżonków.

Dlaczego właśnie nasza kancelaria?

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wiemy w jaki sposób zbierać odpowiednie dowody, jak prowadzić negocjacje między stronami, jakie błędy popełnia się w tego typu sprawach. Legitymujemy się wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia tego typu spraw. Cechuje nas rzetelność, terminowość, lojalność i dyskrecja.

Kiedy można domagać się rozwodu?

 Zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. Wyjątek w tym zakresie dotyczy sytuacji, gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz sytuacji, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód).

Czym jest zupełny i trwały rozkład pożycia?

 Możemy mówić o zupełnym rozkładzie pożycia, jeżeli małżonków przestają łączyć jakiekolwiek więzy – duchowe, fizyczne i majątkowe. Z kolei oceniając czy rozkład pożycia jest trwały, sąd bada czy istnieje jakakolwiek szansa aby małżonkowie podjęli jeszcze wspólne pożycie.

Rozwód z orzeczeniem o winie a rozwód bez orzekania o winie

 Z pewnością najprostszą formą rozwodu jest wersja bez orzekania o winie. Jeżeli obie strony zgodnie stwierdzą, że nie widzą przyszłości swojego związku, rozwód może zostać orzeczony już na pierwszej rozprawie. Z kolei orzeczenie o winie będzie wymagało od sądu przeprowadzenia postępowania dowodowego. Zbada on kto i z jakiego powodu ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Możemy mieć również do czynienia z sytuacją, gdy małżonkowie zostaną obarczeni winą w równym stopniu.

Adwokat rozwody alimenty separacjeAdwokat rozwody alimenty separacje

Separacja a rozwód

 Jeżeli istnieje jakakolwiek szansa na uratowanie małżeństwa, dobrym rozwiązaniem może okazać się separacja, czyli swoiste zawieszenie małżeństwa. W wyniku takiego orzeczenia nastąpią skutki podobne do rozwodu, ale formalnie rzecz biorąc, małżonkowie nadal będą związani węzłem małżeńskim.

W jaki sposób uzyskać rozwód?

 Uzyskanie rozwodu wymaga wystąpienia z pozwem do sądu. Właściwą instytucją do dokonania tej czynności jest co do zasady wydział cywilny sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Pozew powinien zawierać podstawowe informacje na temat stron oraz określenie żądania orzeczenia rozwodu – z czyjej winy, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia opieki nad małoletnimi dziećmi, czy ubiegamy się orzeczenia alimentów. Dodatkowo należy wskazać stosowne dowody – dokumenty, zeznania świadków, zdjęcia i tak dalej. Nie można również zapominać o dołączeniu do pozwu aktualnego odpisu aktu małżeństwa, aktów urodzenia wspólnych dzieci oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej.

Formalności związane z rozwodem są żmudne i skomplikowane, dlatego warto oddać je w ręce specjalistów. Dobry adwokat od rozwodów pomoże Ci przejść przez ścieżkę sądową oraz poprzedzające ją przygotowania szybko i bezboleśnie.