Nazwisko po rozwodzie

Niejednokrotnie w sprawie rozwodowej kością niezgody jest nie tylko wspólny majątek małżonków i konieczność dokonania jego podziału, ale również dotychczas noszone, wspólne nazwisko. Co się dzieje po rozwodzie? Czy kobieta może zachować nazwisko byłego męża? Czy były mąż może się temu sprzeciwić? Zmiana nazwiska w wyniku aktu małżeństwa Zgodnie z …

Kiedy Sąd nie da rozwodu?

Sąd, rozpatrując sprawę rozwodową, bierze pod uwagę wiele różnych przesłanek i bada liczne dowody. Orzeczenie rozwodu nie jest natomiast wcale takie oczywiste. Kiedy nie nastąpi rozwiązanie małżeństwa? Wskazują to przepisy ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Podstawowe przesłanki rozwodu Art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego …

Kiedy dziecku nie należą się alimenty?

Zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy: „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Z powyższego …

Kiedy można domagać się zwrotu nadpłaconych albo nienależnie zapłaconych alimentów?

Najczęściej alimenty kojarzą nam się z niepłacącymi byłymi współmałżonkami i wyrodnymi ojcami. Tymczasem zdarzają się sytuacje, w których dojdzie do nadpłaty alimentów lub ich nienależnej zapłaty. W tym przypadku możliwe jest domaganie się zwrotu określonej kwoty. Kiedy i w jaki sposób to zrobić? Nienależność świadczenia w ogólności Zgodnie z art. …

Eksmisja współmałżonka

Temat eksmisji współmałżonka pojawia się wtedy, gdy dochodzi do rozwodu, a byli współmałżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Jedno robi „na złość” drugiemu i sytuacja we wspólnym domu/mieszkaniu robi się trudna do zniesienia. Kiedy może dojść do eksmisji? Eksmisja w wyroku rozwodowym Zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 …

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Wbrew pozorom, nad tym, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, zastanawiamy się najczęściej, nie wchodząc w dany związek, ale biorąc rozwód. Wtedy bowiem powstaje konieczność podziału przez współmałżonków zgromadzonych dóbr. Wiele osób natomiast nie jest świadomych tego, co właściwie zawiera się w tym pojęciu. Definicja ustawowa Zgodnie z art. …