Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie mogą porozumieć się, co do sposobu wychowania dziecka oraz czasu, jaki każde z nich spędza z małoletnim, możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. W jaki sposób to zrobić? Co należy wiedzieć o takim postępowaniu? Gdzie złożyć wniosek? Jaką …

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa

Niekiedy zdarza się, że osoba, która formalnie, prawnie została uznana za ojca dziecka, w rzeczywistości nim nie jest. Możliwe w takiej sytuacji staje się wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jak wygląda procedura? Kiedy zaprzeczenie ojcostwa jest możliwe? Czy konieczna będzie Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa? Kiedy można wystąpić z pozwem? Wystąpienie do …

Sądowe ustalenie ojcostwa przez ojca

Chociaż najczęściej spotykamy się z sytuacją, w której to matka lub dziecko występują o sądowe ustalenie ojcostwa, należy wiedzieć, że takie uprawnienie przysługuje również ojcu dziecka. W jaki sposób przeprowadza się takie postępowanie? Co należy o nim wiedzieć? Sposoby ustalenia ojcostwa Istnieją dwa zasadnicze sposoby ustalenia ojcostwa. Po pierwsze, może …

Jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie?

Kwestia małżeństwa a rodzicielstwo to dwa zupełnie inne zagadnienia. Małoletnie dzieci ze związku nieformalnego mają zatem takie samo prawo do otrzymania świadczeń od swoich rodziców, jak dzieci ze związku małżeńskiego. Jedynym warunkiem jest uznanie ojcostwa przez biologicznego ojca, a  zatem jak otrzymać alimenty na dziecko pozamałżeńskie? Uznanie ojcostwa Zgodnie z …

Jak odebrać prawa rodzicielskie?

Co do zasady dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską aż do osiągnięcia pełnoletności. Co do zasady również władza rodzicielska przysługuje obu rodzicom w równym stopniu. Istnieją jednak sytuacje, w których władza ta może zostać ograniczona lub nawet całkowicie zabrana. Kiedy to nastąpi? Jak odebrać prawa rodzicielskie? Jak odebrać prawa rodzicielskie? Zgodnie …

Alimenty na żonę po rozwodzie

Najczęściej alimenty są kojarzone ze świadczeniem, które jedno z rodziców płaci na rzecz swojego małoletniego dziecka. Zapomina się jednak o tym, że może je uzyskać również od innych osób/na rzecz innych osób. Przykładem jest chociażby roszczenie jednego małżonka wobec drugiego. Kiedy żonie przysługują alimenty od męża? Obowiązek alimentacyjny małżonka Zgodnie …

Co grozi rodzicowi za niepłacenie alimentów w całości?

Niepłacący alimenciarze to prawdziwa plaga w Polsce. Podobno aż milion dzieci nie otrzymuje należnych im świadczeń, a dług alimentacyjny wynosi ponad 11 miliardów złotych. Czy niepłacący alimentów rzeczywiście są bezkarni? Co im grozi? Z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć? Komornik Pierwszą z możliwych konsekwencji niepłacenia alimentów jest egzekucja komornicza, czyli …

Uzależnienie od narkotyków partnera a rozwód

Uzależnienie od narkotyków ma niejednokrotnie zdecydowanie poważniejsze i dalej idące skutki, niż uzależnienie od alkoholu i również może stać się przesłanką rozwodu. Jeżeli z tego powodu nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, nie tylko możemy liczyć na orzeczenie rozwodu, ale również na uznanie przez sąd winy po stronie uzależnionego małżonka. …

Uzależnienie partnera od alkoholu a rozwód

Podobno alkoholizm jednego ze współmałżonków jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów, obok zdrady, przemocy, braku czasu dla rodziny oraz niezgodności charakterów. W jaki sposób uwolnić się od pijącego małżonka? Co należy wziąć pod uwagę w czasie sprawy rozwodowej? Rozwód – dowody w sprawie Decydując się na sprawę rozwodową, należy w …